• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгууллаа

Дундговь аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоотой хамтран Мандал, 2-р сургуулиуд, Цаг уур, орчны шижилгээний албаны  Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга, гишүүдэд ХЭҮКомисс болон Гэр бүлийн хүчирхийллийн сургалтыг 2016 оны 04-р сарын 28-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт 15 хүн оролцлоо.