• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгууллаа

Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын 2-р сургуулийн дотуур байрны 37 сурагчдад хүний эрхийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор ХЭҮКомиссын танилцуулга болон Хүний эрхийн тухай ойлголт сургалтыг 2016 оны 05-р сарын 11-ний өдөр 1 цагийн сургалт зохион байгууллаа. Хууль зүйн туслалцааны төвийн Дундговь аймаг дахь улсын өмгөөлөгч Г.Лхам мөн хүүхдүүд "Хар тамхи болон мансууруулах бодисын хор хөнөөл, Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх тухай" сургалтыг явууллаа.