• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ГХУСАЗСЗ-ын хуралд оролцов