• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Насан туршийн амьдрах ухааны боловсрол олгох багш нарт сургалт оров

2016 оны 5-р сарын 16-ны өдөр Завхан аймгийн 24 сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн насан туршийн амьдрах ухааны боловсрол олгох багш нарт сургалт оров.  Боловсрол соёлын газраас зохион байгуулсан Хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгаалал, Жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх нь сэдэвт сургалтанд оролцож Хүний эрхийн ойлголт, Комиссын үйл ажиллагаа сэдвээр сургалт оров. Сургалтанд хамрагдсан багш нар өөрсдийн сургуулийн багш нарт хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгаалал, багшийн ёс зүйг эрхэмлэх, сурагч багшийн харилцааны талаар сургалт зохион байгуулна.