• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэст сургалт оров

2016 оны 04-р сарын 08-ны өдөр Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Завхан аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн Ч.Наранхүү Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн ажилтан, мэргэжилтнүүдэд Комиссын үйл ажиллагаа, Үндсэн хуулийн онцлог үзэл санаа гэсэн сэдвээр 45 минутын сургалт оров.