• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Улиастай сумын багийн төвүүдэд хууль зүйн зөвлөгөө мэдэлэл хийлээ

             2017 оны 05-р сарын 23-26-ы өдрүүдэд Улиастай сумын 6 багийн төвүүдэд хууль зүйн зөвлөгөө туслалцаа үзүүлж, мэдээлэл сурталчилгаа хийв.Хүний эрхийн үндэсний Комиссын Завхан аймаг дахь ажилтан болон Хууль зүйн туслалцааны төвийн Завхан аймаг дахь салбарын өмгөөлөгчтэй хамртан Улиастай сумын 6 багийн иргэний хөгжлийн төвд иргэдэд Хүний эрхийн үндэсний Комисс, Комисст өргөдөл гомдол гаргах тухай, сумын хөгжил бүтээн байгуулалтын  ажил нь Хүний эрхийн ойлголт, хандлагад нийцэх тухай иргэдийн оролцоонд тулгуурлаж хөгжих нь, Хууль зүйн туслалцааны төвийн үйл ажиллаганы талаар мэдээлэл хийж хууль зүйн туслалцаа зөвлөгөө өгч ажиллав