• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ШШГ Албаны алба хаагч нарт сургалт оров

     ШШЕГ-ын харъяа Завхан аймаг дахь ШШГА-ны албан хаагч нарт 2014 оны 11-р сарын 24-ны өдрийн ШШГЕГазар болон Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссын хамтарсан санамж бичгийн хэрэгжилтийг хангаж сургалт зохион байгуулав. 2016 онд хийх сургалтын хөтөлбөрийн дагуу 2016 оны 3-р сарын 31-ний өдөр ШШГАлбаны алба хаагч нарт Хоригдлуудтай харьцах наад захын жишиг дүрэм, тусгай хэрэгсэл хэрэглэх үед хүнийг эрхийг хангах нь. онцгой үед анхаарах хоригдогч нар гэсэн сэдвээр 2 цагийн сургалт оров.