• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгууллаа

Орхон аймгийн Прокурорын газрын хүсэлтээр 2016 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Орхон аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн Ё.Эрдэнэболд "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт" сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.Сургалтанд хамрагдсан прокурор, ажилтнуудад Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос эрхлэн гаргадаг ном товхимолоос гардуулан өглөө.