• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт явууллаа

Орхон аймгийн ЗДТГ-ын дэргэдэх Хууль зүйн хэлтсийн баг хариуцсан эрх зүйн хөтөч нарт Хүний эрхийн үндсэн ойлголт, Хүний эрхийн зөрчлийг эрх зүйн зөрчлөөс ялгах нь сэдвүүдээр сургалт явууллаа.Тус аймаг нь нийт 22 багтай бөгөөд эрх зүйн 11 хөтөч ажиллаж иргэдэд хууль, эрх зүйн анхан шатны зөвлөгөөг өгч ажилладаг юм.