• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Аймгийн Хууль хяналтын байгууллагын удирдлагын зөвлөгөөнд оролцов

Аймгийн Улсын Бүртгэлийн Хэлтсээс ирүүлсэн албан тоотын дагуу тус хэлтсийн сургалтын танхимд хууль сахиулах байгууллагуудын удирдлагуудтай хамтран Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн хэлэлцүүлэгт оролцон санал хүргэн ажиллалаа. Цаашид сард нэг удаа уулзалт зохион байгуулж хамтран ажиллаж байхаар болов.