• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сумдын төлөөлөгч нарт мэдээлэл хийлээ

УИХ-ын Тамгын газар, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр, Щвейцарийн хөгжлийн агентлагийн хэрэгжүүлж буй "Монгол улс дахь төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд сумдын ИТХ-ын Төлөөлөгчдийн үндэсний сургалт Сэлэнгэ аймагт зохион байгуулагдлаа. Уг сургалт 2017 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 20-өдрийг дуустал зохин байгуулав. Сургалтын үед МУХЭҮК-ын Сэлэнгэ аймаг дахь ажилтан, МУХЭҮК-ын Сэлэнгэ аймгийн дэмжих бүлгийн дарга нар хамтран Мандал, Баянгол, Сант, Хушаатын сумдын 45 төлөөлөгчдөөс 17 эмэгтэй, 28 эрэгтэй байлаа. Сургалтаар "МУХЭҮК-ын тухай танилцуулга, Дэмжих бүлгийн танилцуулга сэдвийн хүрээнд мэдээлэл хийв.