• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгууллаа

Шүүхийн Шинжилгээний албаны ажилтан албан хаагч нарт сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг ХЭҮК-т гомдол гарагах нь, Хүний эрхэд суурилсан хандлага ” сэдвийн хүрээнд 2016 оны 11 дугаар сарын 15-ны өдөр ХЭҮК-ын сэлэнгэ аймаг дахь ахлах мэргэжилтний өрөөнд зохион байгууллаа. Сургалтад 7 ажилтан албан хаагч оролцлоо. Шүүхийн Шинжилгээний ахлах шинжээч цагдаагийн ахмад Одбаярт Хүний эрхийн ном, товхимол, тараах материал зэргийг гардуулан өгөв.