• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хамтран ажиллахаар боллоо

Аймгийн Засаг Дарга, ИТХ-ын Дарга биечлэн уулзаж байгууллагын чиг үүрэг орон нутагт дахь ахлах мэргэжилтний онцлогоо танилцуулан иргэний танхимд нь Комиссоос хэвлэн гаргасан илтгэл, ном, сэтгүүл, гарын авлага ажлын хэрэгцээнд нь өгч, цаашид хамтран ажиллах талаар санал бодлоо хуваалцан ажиллалаа. Аймгийн Засаг дарга Хүний эрхийн чиглэлээр хийгдэж буй бүхий л ажлыг дэмжин ажиллахаа илэрхийлж байлаа.