• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хяналт шалгалт хийлээ

Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Хүүхэд гэр бүл, Залуучуудын хөгжлийн газруудтай хамтран Сэлэнгэ аймагт зохион байгуулагдсан 2017.03.18-19 өдөр зохион байгуулагдсан Хангайн бүс их гурван насны хурдан морьдын уралдаанд хөндлөнгийн хяналт тавин ажиллалаа.