• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ШШГА-ны ажилтан алба хаагч нарт сургалт зохион байгууллаа

Сэлэнгэ аймгийн ШШГА-ны албаны хүсэлтээр 3 цагийн сургалт зохион байгуулав. Сургалтад ШШГА-ны 19 албан хаагчдаас 3 эмэгтэй 16 эрэгтэй хамрагдлаа. Сургалт "Хөдөлмөрлөх эрх ШШГБ", "Хорих ял эдлүүлэх ажиллагаанд хүний эрхийг хангах нь", "Хүний эрхийн олон улсын гэрээ" сэдвийн хүрээнд зохион байгуулан цаашид хамтран ажиллахаар төлөвлөгөө гарган ажиллалаа.