• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"Хөдөлмөрлөх эрх" сэдвээр сургалт зохион байгууллаа

Зуунмод сумын Засаг даргын Тамгын газартай хамтран 2015 оны 4 дүгээр сарын 01-06-ны өдрүүдэд аймгийн тохижилт үйлчилгээний газар, Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн үндэсний төв, Ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургууль зэрэг байгууллагын ажилтан, албан хаагчдад "Хөдөлмөрлөх эрх” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтад 93 ажилтан, албан хаагч хамрагдлаа.