• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Баруун бүсийн нийгмийн ажилтнуудад сургалт явуулжээ