• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

“Сурч боловсрох эрх, тэгш боломж, ялгаварлан гадаархалт” сэдвээр дүн шинжилгээ хийж илтгэх хуудсыг Комисст хүргүүлэв

Комиссын ажлын албаны даргын баталсан аймаг, орон нутагт тодорхой эрхийн чиглэлээр хүний эрхийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх ажлын графикийн дагуу 2017 оны 5 дугаар сард "Сурч боловсрох эрх, тэгш боломж, ялгаварлан гадаархалт” сэдвээр дүн шинжилгээ хийж, илтгэх хуудсыг Комисст хүргүүллээ. Дүн шинжилгээг хийхдээ аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газар болон албан бус боловсролын "Гэгээрэл" төв зэрэг газруудаас авсан судалгааг үндэслэсэн болно.