• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Тариалан, Өмнөговь сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа ХАМО иргэдэд мэдээлэл хийв

 Увс аймгийн Тариалан сумын Бор хавцал, Мээрэн, Өмнөговь сумын Орлогын гол, Цэрэнцэг, Дайв хэмээх газруудад хувиараа ашигт малтмал олборлож байгаа 200 гаруй иргэдэд хүний эрхийн мэдээлэл, сурталчилгаа хийж ажиллалаа. Мөн уг ажлын хүрээнд энэ оны 9 дүгээр сард Комиссын гишүүн тэргүүтэй ажлын хэсгийн зүгээс бичил уурхай эрхлэгч иргэдтэй хийх уулзалт, сургалт, хүний эрхийн нөхцөл байдлын үнэлгээний ажлын талаар сумдын удирдлага болон ХАМО иргэдийн нөхөрлөл, ТББ-ын тэргүүн нарт мэдээлэл өглөө.