• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Увс аймагт жендэр, хүний эрхийн 20 сургагч багш бэлтгэлээ.