• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

АЙМГИЙН ТӨВ НОМЫН САНД ХҮНИЙ ЭРХИЙН БУЛАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Орон нутагт Хүний эрхийг түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах, хүний эрхийн боловсрол олгох,  хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор аймгийн Номын санд хүний эрхийн булан байгуулж Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос шинээр гарсан ном тохимол гарын авлагыг байршууллаа.