• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

АХА тэмцээн зохион байгууллаа

Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Ерөнхий Газрын харъяа Ховд аймаг дахь 457 дугаар хорих ангийн 22 ялтнуудын дунд хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх зорилгоор АХА тэмцээн зохион байгууллаа. Уг тэмцээнд тэргүүн байр эзэлсэн хүнд 2016 онд ХЭҮК-оос гаргасан ном тохимолыг бэлэг болгон өглөө.