• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Бүсчилсэн сургалтанд оролцлоо

Цагдаагийн Ерөнхий газар, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын хамтран зохион байгуулсан "Гэрч, хохирогчийг хамгаалах" Баруун аймгийн бүсийн бүсчилсэн сургалтанд 2020.01.16-ны өдөр оролцлоо.