• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Гэр бүлийн хүчирхийлэл сэдвээр сургалт зохион байгууллаа

Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Ерөнхий газрын харъяа Ховд аймаг дахь Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх албаны Хорих 457 дугаар ангийн алба хаагчдад "Гэр бүлийн хүчирхийлэл" сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад нийт 28 хүн хамрагдаж, Гэр бүлийн хүчирхийлэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын талаар ярилцаж санал бодлоо хуваалцлаа.