• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Орон нутагт хүний эрхийн дүн шинжилгээ хийж байна

  Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын орон нутаг дахь ажилтан батлагдсан хуваарийн дагуу сар бүр тодорхой эрхийн хүрээнд дүн шинжилгээ хийж байна. 2017 оны 01 дүгээр сард " Байгаль орчны хууль тогтоомж ба  эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрх"-ийн хүрээнд дүн шинжилгээ хийлээ.