• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Ховд их сургуулийн оюутнуудад сургалт явууллаа

Ховд их сургуулийн бага ангийн багшийн 1 дүгээр дамжааны оюутнуудад “Хүн худалдаалах болон цахим гэмт хэргийн тухай ойлголт, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь”, “Харилцааны ёс зүй”, “Хүний эрхийн тухай ойлголт” сэдвээр сургалт явуулж, харилцан ярилцсан. Уг сургалтыг "Хүүхдийн элч", "Жаргалант хатан заяа" ТББ байгууллагуудтай хамтран явуулаа.