• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"Прогресс" сургууль дээр Хүүхдийн эрхийн талаар сургалт явуулав

Ховд аймгийн хэмжээнд зохион явагдаж байгаа "Хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгаалал" аяны хуваарийн дагуу ерөнхий боловсролын "Прогресс" сургууль дээр ажлын хэсгийн бие бүрэлдэхүүн сүүлийнхээ сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтыг зохион байгуулахад гүн туслалцаа үзүүлсэн тухайн сургуулиудын нийгмийн ажилтан нарт баярлаж талархсанаа ажлын хэсгийнхний өмнөөс өргөн дэвшүүлье.