• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"Хүүхдийн эрх"-ийг хамгаалах чиглэлээр Жаргалтан сумын 12-жилийн 2, 7 дугаар сургуулийн 7-10 ангийн сурагчдад сургалт хийлээ

"Хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгаалал" сургалтыг Жаргалант сумын ерөнхий боловсролын 2, 7 дугаар сургуулийн 7-10 дугаар ангийн 400 гаруй сурагчдад зохион явуулж, сурагчдын сонирхсон асуултад хариулт өгч, гарын авлага материал тараан өглөө. Сургалтыг зохион байгуулахад гүн туслалцаа үзүүлсэн тухайн сургуулиудын нийгмийн ажилтан нарт баярлаж талархсанаа ажлын хэсгийнхний өмнөөс өргөн дэвшүүлье. Хүүхийн төлөө ажилладаг бидний хамтын ажиллагаа ямагт батжин бэхжих болтугай. Хүүхдийн гэгээн цайлган инээд бид бүхнийг үргэжид ивээг.