• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Цаст-Алтай сургуулийн сурагчдад "Хүүхдийн эрх" чиглэлээр мэдээлэл өглөө

Хуваарийн дагуу Ажлын хэсэг Жаргалант сумын Ерөнхий боловсролын Цаст-Алтай цогцолбор сургуулийн 7-9 дүгээр ангийн 400 гаруй сурагчдад "Хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгаалал" сэдэвт эрх зүйн сургалтыг зохион байгууллаа. Аяны үйл ажиллагааны талаар орон нутгийн "Эко" телевизид мэдээ мэдээлэл өгч, олон нийтэд сурталчилав.