• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хөгжил Политехник коллежийн дотуур байрны оюутнуудад сургалт хийлээ

Хөгжил Политехник коллежийн 1, 2 дугаар дотуур байрны 70 гаруй оюутанд "Хүний эрхийн тухай ойлголт, Хүүхдийн эрх ба хамгаалал" сэдвээр сургалт явуулж, оролцогчдын санал хүсэлтийг сонсон хариулт өгч, гарын авлагыг тараан өглөө.