• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

12 жилийн 7 дугаар сургуульд Хүний эрхийн сургалт зохион байгууллаа

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын чиг үүрэг ба Хүний эрхийн үндсэн ойлголт” сэдэвт сургалтыг Ховд аймгийн Жаргалант сумын 7 дугаар дунд сургуулийн 11-12 дугаар ангийн сурагчид болон  нийгмийн ухаааны багш нарт 2016 оны 12 дугаар  сарын 06-ны өдрийн 12:00-13:00 цагт сургалтыг зохион байгуулан ажиллаа. Сургалт сургуулийн  соёлын зааланд  болж нийт 43 хүн хамрагдсан байна.Сургалтын явцад хичээлүүдтэй холбоотой тараах материалыг тарааж, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын үйл ажиллагааны танилцуулгыг хийж мэдээлэл өгч харилцан ярилцлаа.