• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"Covid-19" халдвараас урьдчилан сэргийлж "Маск" тарааж ажиллаа

  Ховд аймаг дахь Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Ховд аймаг дахь Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх газар-457 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангитай хамтран "Covid-19" халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлж 50 ширхэг маскыг өөрсдийн дотоод нөөц бололцоогоор оёж, бэлтгэн, бэлэн болгож 2020.02.21-ний өдөр шүүхэд хүлээн авав.     

 Шүүхээр үйлчлүүлэгч иргэд болон шүүхийн шүүгч, ажилтнуудыг маскаар хангах ажлыг зохион байгуулж ажиллаа.