• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Орон нутгийн ажилтан Мөрөн суманд ажиллалаа

Мөрөн сумын ИТХурлаас санаачлан сумын ЗДТГазар, АЗДТГазар, Дэлхийн зөн ОУБ, Гурван гал эмнэлэгтэй хамтран "Хандлагаа өөрчилж, хамтдаа хөгжье" сэдэвт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн чуулга уулзалт, өдөрлөгийг 10-р сарын 5-ны өдөр зохион байгууллаа. Уг арга хэмжээнд орон нутгийн ажилтан Д.Эрдэнэбаягалан хүний эрхийн сургалт, хууль зүйн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллав. Цаашид сумын ХБИргэдийн холбоо нь шинэчлэгдэн үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлэн ажиллахаар төлөвлөгөө гаргалаа.