• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Орон нутгийн ажилтан 2017 онд

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Хэнтий аймаг дахь ажилтан 2017 онд 87 иргэнд биечлэн болон утсаар хууль зүйн зөвлөгөө өгч, 992 иргэний хүний эрхийн боловсролд хувь нэмэр оруулж ажилласан байна. Мөн хүний эрхийн зөрчилтэй гомдол хүлээн авч гүйцэтгэх ажиллагаа хийх, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай уулзалт, хэлэлцүүлэг, семинарыг зохион байгуулж хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлсэн.