• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Тахарын албанд хяналт шалгалтын хийлээ

Тахарын Ерөнхий газартай байгуулсан " Санамж бичиг”-ийн хүрээнд хуяглан хүргэлтийн авто машин нь стандартад нийцэж буй эсэхэд хяналты шалгалыг Комиссын даргаар батлагдсан удирдамжийн дагуу 02-р сарын 16-18-ны өдрүүдэд Тахарын 1-р тойргийн Хэнтий аймаг дахь хэсэгт зохион байгууллаа.