• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Төсөлд хэд хэдэн санал хүргүүллээ