• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хамтран ажиллаж байна

Боловсролын хамтын нийгэмлэгээс хэрэгжүүлж байгаа "Бодлогын нөлөөлөлд залуусын оролцоо" хөтөлбөрийн хүрээнд " Хариуцлагатай залуу манлайлагч" сургалтыг 2014-2015 он 14 аймгийн залуусыг сургасан.Уг сургалтын нэг бүлэг хэсэг нь " Хүний эрх, тэгш эрх" сэдвийг агуулсан байдаг бөгөөд орон нутгийн мэргэжилтнүүдийг хамруулж цаашид ХЭҮКомисстой хамтран ажиллах болсон байна.14 аймгийн сайн туршлага хуваалцах нэгдсэн уулзалтанд БДШХЭБХэлтсийн ахлах референт Б.Болорсайхан оролцлоо.