• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хан Хэнтий цогцолбор сургуулийн багш, ажилчид суралцав