• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хууль зүйн зөвлөгөө өгсөн статистик

2019 онд Хэнтий аймаг дахь ажилтан нийт 65 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад зөвлөгөө өгсөн. Үүний утсаар 10, биечлэн 55 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 1503 минут буюу 25 цаг 05 минутын хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан байна.