• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хяналт шалгалт

Хамтан ажиллах санамж бичиг бүхий байгууллагуудтай 3 хяналт шалгалт хийсэн байна. Комиссын гишүүний 2019 оны 2-р сарын 28-ний өдөр батласан удирдамжийн дагуу Хэрлэн сумын 5-р цэцэрлэг, Мэргэжлийн хяналтын газрын хамтран ажиллах тухай 1/456 дугаартай албан бичгийг тус байгууллагын даргын 22/110 тоот удирдамжийн дагуу 2019 оны 09дүгээр сарын 07-ны өдөр Хан Хэнтий цогцолбор сургууль дээр, Комиссын даргын 1/323 дугаартай албан бичгийн дагуу аймгийн Цагдаагийн газрын мөрдөн байцаагч Б.Гансүхийн хамт 99 хоршоонд хяналт шалгаглтыг тус тус хийжээ.