• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүртээмжтэй орчны үнэлгээ хийв

2019 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр Аймгийн ХХҮГазрын ХБИргэдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Нандинцэцэг, Тэргэнцэртэй иргэдийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүдтэй хамтран шинэ ашиглалтад орсон барилга байгууламж, төрийн үйлчилгээни газруудын хүртээмжтэй орчин бүрдүүлсэн эсэхэд үнэлгээ хийж ажиллалаа. Үнэлгээнд Ач манал өрхийн эрүүл мэндийн төв, Татварын хэлтэс, Хэрлэн сумын Булаг багийн төв, Стандардчилал хэмжил зүйн хэлтэс зэрэг байгууллагууд хамрагдах юм. Энэ үеэр зарим төрийн байгууллага үйл ажиллагааг явуулахад хамтран ажиллахаас татгалзсан байгууллага таарч байлаа.