• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Аймгийн Онцгой комиссоос мэдээлж байна

Улсын онцгой комиссын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах ажлын хүрээнд Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд 237 алба хаагч, 74 тээврийн хэрэгсэлтэйгээр 63 постод үүрэг гүйцэтгэж байна. 2020 оны 03 дугаар сарын 10-ний 07 цагаас эхлэн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарласнаас хойш, аймгийн онцгой комиссын зөвшөөрлөөр 133 тээврийн хэрэгсэлтэй 351 хүнийг гаргаж, 77 тээврийн хэрэгсэлтэй 182 хүнийг нэвтрүүлжээ. Постод үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдад аюулгүй байдлаа хангаж ажиллах чиглэлээр цагдаагийн газраас өдөр бүр үүрэг өгч, ээлжийг хүлээлцүүлэн үйл ажиллагаанд хяналт тавин ажиллаж байгаа талаар аймгийн Цагдаагийн газраас мэдээлсэн байна.