• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Комиссын ном, гарын авлагаас бэлэглэлээ

Орон нутаг дахь ахлах мэргэжилтэн аймгийн Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга Д.Дуламжавт комиссоос хэвлэгдэн гардаг ном сэтгүүл болон гарын авлагаас бэлэглэв. Дээрх байгууллагатай ахлах мэргэжилтний зүгээс хамтран ажилладаг ба цаашид хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, тусалж дэмжихийг хүслээ.