• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн сургалтад оролцлоо

Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын дэргэд дэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны захиалгаар тус байгууллагын ажилчдад хүний мэдлэг ойлголт өгөх зорилгоор хүний эрхийн сургалтыг 2020 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалтаар Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай танилцуулга, Хүний эрхийн үндсэн ойлголт сэдвээр сургалт мэдээлэл өгч, гарын авлага түгээж ажиллалаа.