• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Шүүхийн Тамгын хэлтсийн ажилтнуудад сургалт өглөө

Хөвсгөл аймгийн Шүүхийн Тамгын хэлтсийн хүсэлтээр Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын орон нутаг дахь ахлах мэргэжилтэн 2016 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдөр Тамгын хэлтсийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга болон шүүгчийн туслах зэрэг 13 хүнд Комиссын үйл ажиллагааг танилцуулан сурталчилж, хүний эрхийн боловсрол олгох ажлын хүрээнд Хүний эрхийн үндсэн ойлголт сэдвээр 1 цагийн сургалт хийв.