• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ҮЭХ-ны анхан шатны хороодын гишүүдэд мэдээлэл хийлээ

Аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны хүсэлтээр 2016 оны 9 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 16 цагт ҮЭХ-ны анхан шатны хороодын 30 гишүүнд Комиссын орон нутаг дахь ахлах мэргэжилтэн комиссын тухай танилцуулж, үйл ажиллагааг сурталчилан ажиллалаа. Тус мэдээллийг өгөх үеэр зарим нэг анхан шатны хороодын гишүүдээс хуулийн зөвлөгөөг ганцаарчилж авах хүсэлтийг гарган зөвлөгөөг авсан байна.