• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

8-р тойргийн Тахарын албанд хяналт шалгалт хийлээ

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын даргын баталсан удирдамжийн дагуу 8 дугаар тойргийн Тахарын албаны хуяглан хүргэх ажиллагаанд хяналт шалгалтын ажлыг 2016 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдөр хийж гүйцэтгэлээ. Хяналт шалгалтын хүрээнд дараах ажиллагааг явуулав. - Хуяглан хүргэх ажиллагааны хүрээнд: - Хуяглан хүргэх ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа автомашиныг шалгах ажлын хүрээнд: - Эрүү шүүлтээс ангид байх эрхийн хүрээнд: - Эмнэлэгийн тусламж, үйлчилгээ авах эрхийн хүрээнд гэсэн хэсгүүдээдэд хяналт шалгалтыг хийв.