• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгууллаа

Гуравдугаар тойргийн Тахарын албаны захиалгаар 2016.05.09-ний өдөр "Хүний эрхийн хэрэгжилт", "Хүний эрхийн зөрчлийг эрх зүйн зөрчлөөс ялгах нь" сэдвээр 1 цагийн сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд тус албаны Өмнөговь, Дундговь аймаг, Ханбогд суман дахь хэсгийн нийт 14 алба хаагчид оролцлоо.