• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгууллаа

 
Өмнөговь аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх албаны хүсэлтээр 2016 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдөр "Эрүү шүүлтээс ангид байх эрх" сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд тус албаны нийт алба хаагчид хамрагдаж, эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх талаар харилцан ярилцлаа.