Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хүний эрхийн зөрчлийн талаар хэлэлцүүлэг хийлээ - Хүний Эрхийн Үндэсний комисс
  • "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хүний эрхийн зөрчлийн талаар хэлэлцүүлэг хийлээ